Nhận tiền hoàn lại tối đa. GỌI 407-986-9999 hoặc lên lịch một cuộc hẹn.

Nhận khách hàng mới trên toàn quốc

BẢO ĐẢM TẠI CỬA HÀNG

Hỗ trợ quanh năm

Văn phòng của chúng tôi mở cửa quanh năm để phục vụ nhu cầu của bạn.

Đảm bảo độ chính xác

Văn phòng của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khoản hoàn trả chính xác nhất và khoản hoàn trả lớn nhất có thể mà bạn có quyền nhận được. Nếu văn phòng mắc lỗi trong quá trình chuẩn bị tờ khai của bạn dẫn đến bị phạt và lãi suất, văn phòng sẽ hoàn trả cho bạn số tiền phạt và lãi suất liên quan được đánh giá ban đầu.

Tư vấn miễn phí

Thông tin và tư vấn luôn miễn phí tại FileTaxPros®.

*Chỉ tại văn phòng của chúng tôi.

Hỗ trợ kiểm toán

Nếu IRS kiểm tra tờ khai mà văn phòng địa phương của bạn đã chuẩn bị, một người nào đó từ văn phòng sẽ đi cùng bạn đến cuộc kiểm toán để đề nghị hỗ trợ bằng cách giải thích cách chuẩn bị tờ khai.

Bản sao miễn phí

Bất cứ lúc nào, bạn có thể nhận bản sao tờ khai thuế đã nộp từ văn phòng địa phương miễn phí.

Hỗ trợ thư từ

Văn phòng của chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý tất cả các thư từ IRS và tờ khai thuế tiểu bang mà bạn nhận được, bao gồm kiểm toán, thư từ và các câu hỏi về tờ khai thuế của bạn.

Hoặc gọi cho tôi theo số (407) 986 9999