Get Maximum Refund. CALL 407-986-9999 or schedule an appointment.

Accepting New Clients Nationwide

Hướng dẫn khai thuế tiệm nail

Hướng dẫn khai thuế tiệm nail

Nhìn chung, một nail salon cần có trách nhiệm nộp thuế hàng năm. Tuy nhiên, ở Mỹ công việc này có thật sự phức tạp, bài viết sau đây sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn về thủ tục nộp thuế, hoàn thành nộp thuế cho tiệm nail của chính mình.

khai thue tiem nail

Tiệm nail nhỏ cần phải báo cáo về thuế, nhưng để bắt đầu đi tìm hiểu xa hơn, bạn cần điểm qua một số loại thuế cơ bản sau đây:

Thuế lợi tức (Income tax)

Thuế lợi tức được tính trên lợi nhuận ròng. Đây là lợi nhuận được xác định sau khi đã trừ đi chi phí kinh doanh. Những chi phí này bao gồm việc chi trả hàng tháng để vận hành tiệm nail. Dù là công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, một thành viên hay tập đoàn đều cần phải báo cáo thu nhập ròng của họ. Từ lợi nhuận ròng, bạn sẽ tính được thuế lợi tức cần nộp.

Thuế tư doanh (Self Employment Tax)

Nếu bạn tự kinh doanh (trong đó bao gồm kinh doanh partime) hoặc chủ sở hữu duy nhất, tất cả đều phải nộp thuế tư doanh hay gọi tắt là thuế SE. Đây còn được biết như một loại thuế an sinh xã hội và Medicare. Thuế SE hiện tại chiếm 15.3 % trong đó an sinh xã hội chiếm 12.4 %, Medicare chiếm 2.9 %. Bạn sẽ phải tự trả thuế này nếu như thu nhập từ tiệm nail của mình đạt khoảng $400 trở lên (tính đến năm 2012).

khai thue tiem nail

Thuế việc làm (Employment Taxes)

Nếu bạn thuê nhân viên thì việc đóng thuế cho nhân viên sẽ được share giữa chủ tiệm và người lao động như sau:

  • Chủ tiệm sẽ khẩu trừ thuế thu nhập từ lương của nhân viên.
  • Chủ tiệm cũng sẽ khẩu trừ một phần thuế an sinh xã hội và Medicare (FICA) từ tiền lương của nhân viên theo tỷ lệ thỏa thuận.
  • Chủ nail salon sẽ đóng thuế bảo hiểm thất nghiệp (FUTA) và phải báo cáo, thanh toán riêng với các khoản thuế khác.

Thuế giá trị gia tăng (Sale Tax)

Ở khoảng 45 tiểu bang, những chủ tiệm nhỏ được yêu cầu thu thuế giá trị gia tăng hay gọi là thuế VAT từ khách. Rồi sau đó, bạn sẽ chuyển khoản thuế này cho cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm.

Mã số thuế (Tax ID Number)

Bạn phải có số nhận dạng người nộp thuế (TIN) để IRS có thể xử lý thu nhập của bạn. Hiện nay có hai loại phổ biến nhất là số an sinh xã hội (social security numbers) và số nhận dạng cá nhân (EIN). Một EIN được cấp duy nhất cho chủ sở hữu salon. Bạn cần tới EIN nếu bạn thuê nhân viên, có kế hoạch vận hành doanh nghiệp, kê khai thuế… Việc đăng ký EIN có thể được thực hiện qua điện thoại hoặc đăng kí trực tuyến từ IRS.

khai thue tiem nail

Cấu trúc doanh nghiệp sẽ tác động đến các khoản thuế thu nhập phải trả và hình thức nộp thuế. Ví dụ như sau:

Sole Propretorship: Báo cáo hoạt động kinh doanh (Profit or loss from business), các công ty con, Schedule C or C-EZ (Form 1040). Bạn cần liệt kê thu nhập và chi phí theo mẫu này để xác định net profit. Sau đó net profit sẽ được liệt kê trên tờ khai thuế form 1040.

Partnership: Mẫu khai thu nhập công ty của Mỹ (U.S return of Partnership Income), form 1-65. Schedule K-1 (form 1065)

Tập đoàn: Tờ khai thuế form 1120. Các cổ đông của tập đoàn sẽ được phát form K1 để cho thấy thu nhập mà cổ đông nhận được thông qua tập đoàn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC): Một LLC phải nộp tờ khai thuế dưới dạng partnership, sole proprietorship hay corporation.

khai thue tiem nail

Form cho Employment Tax

Đây là những loại thuế mà người tuyển dụng được yêu cầu giữ lại một phần từ tiền lương của nhân viên và số tiền chủ lao động phải trả. Đây là một số form liên quan đến việc nộp Employment Tax:

  • Tờ khai thuế thất nghiệp (FUTA) của chủ lao động hàng năm: Mẫu 940
  • Tờ khai thuế hàng quý của người sử dụng lao động: Mẫu 941

Một số form khác

Bạn sẽ phải nộp các form thuế khác nếu bạn thuê nhân viên làm việc tại salon. Ví dụ như:

  • Giấy chức nhận khấu trừ từ lương nhân viên (Employee’s Withholding Allowance Certificate) form W-4. Mẫu này được nhân viên hoàn thành có tác dụng xác định số tiền khấu trừ từ lương nhân viên để đóng thuế.
  • Báo cáo lương và thuế (Wage and Tax statement) form W-2: Mẫu nà báo cáo tiền lương hàng năm của nhân viên và số tiền thuế được khấu trừ.
  • Form 1099- MISC: Đây là mẫu cho thấy bạn phải trả số tiền nhất định cho người làm thuê bên cạnh mẫu W-2. Để báo cáo form 1099 –MISC bạn cần có giấy tờ tùy thân của người nộp thuế (TIN).

Nếu bạn đang nộp thuế dưới tư cách chủ sở hữu bạn cần phải thực hiện các khoản thành toán thế ước tính trong suốt cả năm. Hãy sử dụng form 1040 –ES của IRS để tính thuế ước tính của bạn. Thông thường các chủ doanh nghiệp trả thuế ước tính cho kho bạc Hoa Kỳ hàng quý dựa theo lợi nhuận hiện tại. Income tax và Self Employment tax được trả hàng quý bằng cách thanh toán kết hợp vào các thời điểm: 15 tháng 4, 15 tháng 5, 15 tháng 9, 15 tháng 1.

Việc tính thuế thường phụ thuộc theo năm, thường là năm dương lịch. Hầu hết các tiểu bang yêu cầu thanh toán income tax hàng quý.

Hi vọng bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về việc báo cáo thuế và nộp thuế cho tiệm nail với tư cách là chủ sở hữu.

(Source: vnailnews.com)